Merkataritza-ikerketaren prozesuko lehen fasea ikertu beharreko arazoa azaltzea da. Hauexek dira ikertu beharreko arazoa adierazteko faseak: 1-Arazoaren/aukeraren ingurunea aztertzea  Konpainiari dagokionez, bildu eta ulertu ...
A target market is a group of people considered likely to buy a product or service. A target market consists of customers that share similar ...
Merkataritza-ikerketaren prozesuko faseak: Ikertu beharreko arazoa azaltzea: fase honetan ikerketa hori egitearekin lortu nahi diren helburuak zeintzuk diren zehazki definitzen dira. Zertarako? Ikerketa diseinatzea: ikerketaren ...
Zer da merkataritza-ikerketa? Merkataritza-ikerketa honela defini daiteke: informazio sendoa eta “value for money” sistematikoki eta objektiboki biltzea, aztertzea eta laburtzea, ondoren marketineko arduradunei erabakiak ...