AMIA analisia (aukera, mehatxu, indargune eta ahulezia hitzez osatutako akronimoa), jatorrian ingelesez SWOT (Strength (indargune), Weakness (ahulezia), Opportunity (aukera) eta Threat (mehatxua) hitzetatik), enpresaren estrategiak erabakitzeko tresna bat da, enpresaren indarrak eta ahuleziak alde batetik eta inguruneak eskaintzen ...
Zer da marketina? Marketina, etekina lortzeko asmoz, enpresa batek kontsumitzailearen beharrak eta nahiak betetzeko garatzen duen jarduera multzoa da. Marketinaren garrantzia Bigarren Mundu Gerraren ...
Enpresa, produktu, erakunde edo talde batek jendearen buruan okupatzen duen posizioa, jendeak markaz buruan duen guztia (informazioa + sentsazioak) laburbiltzeko egingo lukeen deskribapen-esaldia. Mapa posizionamendua ...
A target market is a group of people considered likely to buy a product or service. A target market consists of customers that share similar ...