Logotipoa diseinatzeko orduan kontuan izan behar dira hurrengo ezaugarriak: Erakargarria. Berezia Iraunkorra Berria Sinplea Koherentea Moldagarria Hurrengo infografian kontzeptu hauek argi azaltzen dira: Logotipoak ...
Enpresa, produktu, erakunde edo talde batek jendearen buruan okupatzen duen posizioa, jendeak markaz buruan duen guztia (informazioa + sentsazioak) laburbiltzeko egingo lukeen deskribapen-esaldia. Mapa posizionamendua ...
Brand board-a bezeroari diseinatutako irudi korporatiboa erakusteko eta azaltzeko modu erakargarria eta aproposa da. Dokumentu bakar batean, eskematikoki, markaren nortasuna isladatzen da. Halere, enpresaren ...
Zer da irudi korporatiboa? Gizarteak erakunde/enpresa hori ikusten duen modua da. Horretarako, kontuan izan behar da zein den enpresaren posizionamendua. Zein faktorek eragitzen dute ...
Merkataritza-ikerketaren prozesuko lehen fasea ikertu beharreko arazoa azaltzea da. Hauexek dira ikertu beharreko arazoa adierazteko faseak: 1-Arazoaren/aukeraren ingurunea aztertzea  Konpainiari dagokionez, bildu eta ulertu ...
A target market is a group of people considered likely to buy a product or service. A target market consists of customers that share similar ...
Merkataritza-ikerketaren prozesuko faseak: Ikertu beharreko arazoa azaltzea: fase honetan ikerketa hori egitearekin lortu nahi diren helburuak zeintzuk diren zehazki definitzen dira. Zertarako? Ikerketa diseinatzea: ikerketaren ...
Zer da merkataritza-ikerketa? Merkataritza-ikerketa honela defini daiteke: informazio sendoa eta “value for money” sistematikoki eta objektiboki biltzea, aztertzea eta laburtzea, ondoren marketineko arduradunei erabakiak ...
Este hecho en particular me afectó de lleno porque me he dedicado a la docencia toda mi vida y lo sigo haciendo. Me sentí ...